Facebook 
Twitter 
YouTube

(PRE PRIMARY SECTION held on 29 th July 2022 - Friday)

 

Nursery

1st: Kavish Savsani

2nd: Pranshi Patel

3rd: Jaksh Fofaria

 
 

Jr.KG A

1st: Pratyush Ahire

2nd: Vedanshi Shah

3rd: Reeva Parmar

Jr.KG B

1st: Anav Baranwal

2nd: Diyan Shah

3rd: Tvara Tailor

Jr.KG C

1st: Vamsi Shah

2nd: Alipriya Chanda

3rd: Mishti Rana

Sr.KG A

1st: Divyam Choudhary

2nd: Dhyanvi Vansia

3rd: Anaya Patel

Sr.KG B

1st: Aarohi Patel

2nd: Dhairya Gupta

3rd: Aarvi Patel

Sr.KG C

1st: Vaishnavi Gandhi

2nd: Muaaz Shaikh

3rd: Manya