Facebook 
Twitter 
YouTube

(PRE PRIMARY SECTION held on 2nd August 2022)

 

Nursery

1st: Pranshi Patel

2nd: Kiyaan Gandhi

3rd: Aarohi mecwan

 
 

Jr.KG A

1st: Pratyush Ahire

2nd: Vedanshi Shah

3rd: Reeva Parmar

Jr.KG B

1st: Prisha Paramar

2nd: D. Danvika, Om Patel

3rd: Harishri Turner, Dhvij Champaneri

Jr.KG C

1st: Vamsi shah

2nd: Nishant Ajmeri

3rd: Mishti Rana

Sr.KG A

1st: Vivan Talati

2nd: Sajid Patel,Dhyanvi Vansia,

       Burhanuddin Tajkhan

3rd: Aanshi Patel

Sr.KG B

1st: Aarohi Patel

2nd: Dhairya Gupta

3rd: Prushti Patel

Sr.KG C

1st: Virahi Sharma, Aarvee Patle

2nd: Muaaz Shaikh, Anwesh Satapathy

3rd: Aaryaveer Kashimbare